Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 10 juli 2016

Nieuwe portefeuille Marcel Adriani

Per 1 juli 2016 zijn de taken in het college van B&W van Soest opnieuw verdeeld. Onze wethouder, Marcel Adriani, houdt zich sinds die datum naast duurzaamheid ook bezig met Werk & Inkomen, WMO en de coördinatie van de gemeentelijke taken op het gebied van het sociaal domein. Adriani kan daardoor mede uitvoering geven aan het sociaal-liberale gedachtengoed van D66. Want daar staat D66 voor: een vrije, liberale wereld met een fatsoenlijk vangnet voor diegenen die dat nodig hebben. Wij zijn verheugd dat onze wethouder gaat werken aan het verder vormgeven van dat vangnet.

Zijn taken op het gebied van financiën en economie, toerisme en recreatie verhuizen naar wethouder Van der Torre.

Op de website van de gemeente Soest is al vermeld dat de visie van het college niet verandert. Er zullen dus geen koerswijzigingen plaatsvinden.

Waarom een andere portefeuilleverdeling?

Een verdeling van portefeuilles is altijd een politieke aangelegenheid bij de start van een nieuw college. Die verdeling hangt samen met zowel het programma van het college als de ideeën en achtergronden van collegepartijen en collegeleden.

Een jaar na de start van het huidige college van B en W, kwam Marcel Adriani als nieuwe wethouder bij het college na het vertrtek van Yvonne Kemmerling naar Amersfoort. Dat had reden voor aanpassing van de portefeuilleverdeling kunnen zijn. Maar dat was er toen het moment niet voor. De bestaande verdeling was nog maar een jaar oud. En enkele portefeuilles waren op dat moment volop in beweging. Daarnaast moesten wethouder Adriani en Soest elkaar nog beter leren kennen.

Nu, een jaar verder, zitten we in een nieuwe fase en is het moment aangebroken voor een nieuwe verdeling. Die verdeling vindt ook plaats op basis van de meegebrachte ervaring. Het college werkt vanuit de visie van collegiaal bestuur. Dat betekent dat er geen koerswijzigingen plaatsvinden. De D66 Raadsfractie en het Bestuur van de D66 Afdeling Soest-Soesterberg staan van harte achter de beslissing van Marcel Adriani.

Nieuwe portefeuille van Marcel Adriani:

  • Zorg (excl. Gezondheidszorg)
  • Werk en inkomen
  • Informatiebeleid en automatisering
  • Milieu / duurzaamheid
  • P = Hart van de Heuvelrug en Vliegbasis