Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 2 december 2017

Verkiezingsprogramma D66: verantwoordelijk, duurzaam & sociaal

D66 Soest-Soesterberg is klaar voor de gemeenteraadsverkiezingen: het verkiezingsprogramma is geschreven. Het programma geeft vorm aan wat D66 voor Soest en Soesterberg bereiken wil en is gebaseerd op de drie hoofdthema’s verantwoordelijk, duurzaam en sociaal.

Verantwoordelijk: Soest-Soesterberg is een aantrekkelijke gemeente om te wonen, werken en recreëren. Er zijn echter ook grote uitdagingen. Graag wil D66, die de afgelopen raadsperiode de grootste coalitiepartij was, ook in de komende raadsperiode haar verantwoordelijkheid nemen in de coalitie.

Duurzaamheid: D66 Soest-Soesterberg streeft naar een circulaire economie waarin afvalstoffen grondstoffen worden. Onder verantwoordelijkheid van D66-wethouder Marcel Adriani heeft de Gemeente Soest de ambitie uitgesproken in 2030 20% van de eigen energiebehoefte op te wekken op eigen grondgebied. D66 maakt zich hier sterk voor en streeft er zelfs naar deze ambitie al in 2025 te realiseren.

Een belangrijke stap voor verduurzaming is de recente en unieke “letter of intent” die wethouder Adriani heeft getekend voor de vestiging van een geothermische energiecentrale in Soest. Met deze centrale kan 50% van de duurzame energiebehoefte van 20.000 huishoudens in Soest opgewekt worden.

Sociaal: Het rijk heeft per 2015 de meeste sociale taken overgedragen aan gemeenten. Deze taken zijn onder verantwoordelijkheid van wethouder Adriani goed geland in onze gemeente. Het beleid is erop gericht dat alle inwoners mee kunnen doen aan de samenleving. D66 hecht daar grote waarde aan en zal dit ook in de nieuwe raadsperiode op de voet volgen.

Ook geeft D66 Soest-Soesterberg hoge prioriteit aan het verbeteren van de veiligheid en het oplossen van jeugdproblematiek (biedt kansarme jongeren een toekomstperspectief door middel van het creëren van werk en/of opleiding). Schenk bovendien aandacht aan ouderenzorg en de complexe woonopgave. Want wonen wordt de komende periode een grote uitdaging. We willen ons inwonertal op het huidige peil houden om achteruitgang van voorzieningen te voorkomen en een goede balans van soorten huishoudens te waarborgen. D66 wil de huidige bebouwing efficiënt benutten en nieuwbouw binnen de rode contouren op duurzame wijze creëren.

Het volledige verkiezingsprogramma vindt u hier.