Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 20 januari 2018

D66 wethouder neemt verantwoordelijkheid

Op 19 januari 2018 kondigde onze wethouder, Marcel Adriani, aan dat hij aftreedt als wethouder in Soest. D66 is bedroefd dat deze stap nodig is, maar tevreden over het feit dat Marcel de politieke
verantwoordelijkheid neemt voor zaken die niet goed lopen. Het nemen van verantwoordelijkheid zit D66 in de genen!


Toen Marcel in juli 2016 Werk en Inkomen in zijn portefeuille kreeg werd hij ook bestuurslid van BBS, de samenwerking van Soest, Baarn en Bunschoten op Sociale Zaken. Daar speelde toen al een geëscaleerd
conflict tussen een medewerker en de directeur over zaken die administratief misliepen. In de periode daarna heeft Marcel zich steeds ingespannen om zowel dit conflict te de-escaleren als de administratie weer in orde te krijgen. Een raadswerkgroep van de gemeenteraad in Soest concludeerde onlangs dat dit onvoldoende gelukt is.

In de discussies die daarna volgden ging het steeds vaker over de persoon van onze wethouder, en Marcel heeft daarop geconcludeerd dat dat niet in het belang is van Soest. Door af te
treden hoopt hij dat er weer vol gewerkt kan worden aan oplossingen. Want dat is ook politieke verantwoordelijkheid: niet alleen kijken naar wat er niet gelukt is, maar ook steeds doen wat in het belang van Soest is.

In de periode dat Marcel wethouder was is er veel bereikt. Enkele voorbeelden:

  • Soest werkt op alle fronten hard aan de energietransitie. De intentieovereenkomst met Larderel om te onderzoeken of Ultra-Diepe Geothermie voor Soest haalbaar is is daar een recent voorbeeld
    van.
  • Steeds meer gemeentelijke gebouwen worden geïsoleerd en voorzien van zonnepanelen, om zo de gemeentelijke organisatie duurzamer te krijgen.
  • Het scheiden van afval gaat steeds beter. De hoeveelheid restafval in december 2017 is bijna gehalveerd ten opzichte van december 2016 dankzij de invoering van de PMD-containers.
  • Bij de zorg voor onze inwoners wordt steeds meer samengewerkt om die zorg nog beter te krijgen. De site Zorgzaam Soest is daar een voorbeeld van, maar ook het netwerk van aanbieders van diensten
    rondom mantelzorg is daarin een goede ontwikkeling. Die samenwerking kreeg onlangs nog meer vorm en kleur door de opening van het Mantelzorg-café in het Gemakshuis op de Koninginnelaan.

Wij zijn er trots op dat D66 via de wethouder en de fractie zo zichtbaar heeft kunnen meewerken om Soest steeds mooier, duurzamer en zorgzamer te maken. D66 kijkt dan ook met vertrouwen uit naar de
gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart, waar we met Marcel Adriani als onze lijsttrekker zeker zullen kunnen rekenen op een mooi resultaat.

Lees hier het persbericht de wethouder over zijn aftreden.