Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 23 januari 2018

Interactieve avond over ‘Wonen in Soest-Soesterberg’ groot succes!

Inwoners Soest & Soesterberg met uitgesproken toekomstvisie: groen & duurzaam wonen en nieuwbouw afstemmen op gevarieerde woonwensen

D66 Soest-Soesterberg organiseerde op maandag 22 januari een politiek café waarbij bewoners van Soest en Soesterberg zich konden uitspreken over hun visie op wonen in hun gemeente in de toekomst. Gezien het grote aantal belangstellenden is wonen een belangrijk onderwerp.

Bij de opening schetste D66 voorzitter Wim Hermsen de woningmarktproblematiek en de uitdagingen waar Soest en Soesterberg voor staan. “Het aantal inwoners in de provincie Utrecht neemt toe. Tegelijkertijd zijn er meer eenpersoonshuishoudens, meer thuiswonende senioren met een zorgvraag, en er staan veel mensen op een wachtlijst voor een betaalbare huurwoning.”
Eerste spreker Gedeputeerde van de Provincie Utrecht, Pim van den Berg gaf vervolgens een helder beeld van de woningmarkt in provinciaal en regionaal perspectief. “Provincie Utrecht is de meest competitieve regio van Nederland. We hebben een goed woon- en werkklimaat. Schattingen van de bevolkingsgroei laten echter een behoefte aan + 68.000 woningen zien tussen nu en 2028 in de provincie Utrecht. Er moet goed nagedacht worden over hoe, voor wie en waar je die bouwt.”

Daarna was het woord aan D66 lijsttrekker Marcel Adriani over de woningsituatie in Soest. “”Er zijn op gebied van woningbouw in Soest eigenlijk geen pijnloze keuzes. Kies je voor het minimale scenario (500 woningen, waarvoor al plancapaciteit is) zal de gemeente vergrijzen, het voorzieningenniveau achteruitgaan en de huizenprijzen zullen sterk stijgen. Kies je voor een maximaal scenario (1.500-2.000 woningen om aan de regionale bevolkingstoename te voldoen), dan is inbreiden wellicht niet voldoende en komen de contouren in gevaar.”

Derde spreker was Boris van der Gijp, director Strategy & Research bij Syntrus Achmea Real Estate & Finance. Syntrus Achmea is marktleider in woningbeleggingen. Hij heeft toegelicht hoe we het aanbod van nieuwe en bestaande woningen beter af kunnen stemmen op de sterk veranderde vraag naar andersoortige woonruimten.

“Soest is één van de marktkramen in regio Eemland”

Dit was een van de stellingen die werd voorgelegd aan de bezoekers. Gewapend met de kennis en inzichten van de sprekers gingen de aanwezigen onder leiding van oud-wethouder Yvonne Kemmerling in discussie. Dat leverde interessante gesprekken op, met kennis en meningen die D66 weer gebruikt bij het uitwerken van specifieke plannen op woongebied.

Stelling ‘Soest moet alleen bouwen voor Soesters’ riep meteen de vraag op ‘wat dan een Soester is’ en dat er ook mensen van buiten Soest zijn die hier graag willen komen wonen. Om die reden was men het grotendeels niet met deze stelling eens.

Stelling ‘Niets is belangrijker dan het groen rondom Soest, ook woningbouw niet’ werd al snel aangevuld met ‘niets is belangrijker dan het groen in én rondom Soest. Veel aanwezigen gaven aan mede in Soest te wonen voor de ruimte en het groen dat hier aanwezig is. De vraag werd gesteld, of je de aantrekkelijkheid van onze gemeente niet verwaarloost wanneer je veel gaat bouwen. De discussie die volgde op deze stelling, gaf overduidelijk de keuze weer tussen ‘bouwen en op niveau blijven’ of ‘niet bouwen en groen behouden’ met elk zowel positieve als nadelige gevolgen.

Tot slot werd stelling ‘Soest is één van de marktkramen van regio Eemland’ geopperd. Waarbij men in gesprek ging over in hoeverre we de woningbehoefte in regionaal perspectief moeten bekijken. Voorzieningen, zoals zwembaden, zouden eventueel regionaal ‘gedeeld’ kunnen worden, waardoor je ruimte vrijspeelt voor woningen. Het overgrote deel van de aanwezigen kon met deze stelling instemmen.

Maandag 19 februari: D-Café Economie

Thema van dit tweede D-Café is ‘Business meets Soester politics’. Die avond heeft D66 Soest-Soesterberg Tweede Kamerlid Jan Paternotte weten te strikken om ons te vertellen over de invloed van lokale economie op de samenleving.
Floris de Gelder, directeur ‘Made by Holland’/Paleis Soestdijk spreekt over de toekomst van Paleis Soestdijk en de (economische) betekenis ervan voor onze regio. Tot slot komen ook deze avond de bezoekers aan het woord om hun visie en wensen op gebied van lokale economie te geven.