Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 3 mei 2019

D66: 50 miljard van EU in tech!

D66 publiceerde 2 mei 2019 een plan dat EU moet klaarmaken voor de ‘digitale wapenwedloop’.

De EU moet in de komende begrotingsperiode 50 miljard investeren in digitale technologie. Dat schrijft D66-Kamerlid Kees Verhoeven in de gepubliceerde Europese Techvisie van de partij.

Volgens het plan van Verhoeven moet de EU investeren om niet achter te blijven bij de rest van de wereld. Europa moet zich naar zijn mening klaarmaken voor de “digitale wapenwedloop” die volgens hem nu plaatsvindt.
“We worden weggedrukt door landen zoals China en de Verenigde Staten. Daarmee kan welvaart, invloed en veiligheid uit onze handen glippen. Dat zou rampzalig zijn voor Nederland, voor alle Europese landen en voor de stabiliteit in de wereld. Het is zaak dat de Europese Unie de dreiging serieus neemt en alle naïviteit en afwachtendheid van zich afschudt.”

De belangrijkste voorstellen uit het plan:
1) In de Europese meerjarenbegroting (2021-2027) 50 miljard extra investeren in KI, quantumcomputing, cybersecurity, ruimtevaart en de digitale infrastructuur.
2) Een Europese techcommissaris die verantwoordelijk is voor een integrale Europese techstrategie waarmee de EU en gezamenlijke vuist maakt tegen China en de VS.
3) Een KI-onderzoeksinstituut in Eindhoven.
4) Europees industriebeleid en marktregels die erop gericht zijn Europese kampioenen te bouwen en te behouden: vervolmaken van de digital single market, aanpassing van mededingingsregels, extra bescherming tegen ongewenste overnames en voldoende tegenwicht bieden aan Chinese en Amerikaanse toetredingsbarrières door zelf ook eisen te stellen.
5) Een gezamenlijke Europese aanpak voor buitenlandse leveranciers aan de vitale infrastructuur: een gezamenlijke Europese risico-afweging, gezamenlijke veiligheidseisen en een controlesysteem op basis van testcentra om software en hardware te screenen.
6) Een Europees startup-visum.