Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 25 januari 2021

Sociaal-liberalisme: een nieuw begin

Schrijf alvast in de agenda!  Vrijdag 12 februari 2021 organiseren wij via zoom  een D-Café met Tweede Kamerlid Joost Sneller met als onderwerp:

Sociaal-liberale politiek voor een nieuw begin

“Liberaal van gedachte, sociaal van gevoel.” Met deze slogan voerde D66 campagne toen Joost Sneller 14 jaar geleden besloot lid te worden van D66. En nog steeds is dit voor hem het uitgangspunt voor sociaal-liberale politiek. Streven naar gelijke kansen en maximale vrijheid voor ieder individu om zich te ontplooien.

Als Tweede Kamerlid sinds 2017, en kandidaat in de komende verkiezingen, wil hij graag bijdragen aan het realiseren van bovenstaande D66-idealen. Hieronder volgt samengevat zijn analyse van zorgen over onze samenleving en het progressieve antwoord daarvoor.

“De afgelopen decennia is in Nederland grote vooruitgang geboekt: we leven langer, zijn gezonder, slimmer, veiliger en welvarender. Tegelijkertijd voelen veel mensen steeds sterker het gemis aan essentiële verbindingen in de samenleving. Tussen Nederlanders met een westerse en een niet-westerse achtergrond, tussen hoog- en laagopgeleiden, tussen kiezers en gekozenen, tussen mensen en natuur, tussen stedelingen en plattelanders, tussen wij en zij. Voor iedereen die vrijheid in verbondenheid serieus neemt als ideaal, moet dit reden tot zorg en een aansporing tot actie zijn.

Die zorgen vragen om een progressief antwoord: een hartstochtelijk pleidooi voor de open en vrije samenleving gecombineerd met een vooruitstrevende agenda voor kansengelijkheid en het breder delen van welvaart. Niet bangig en met heimwee sturend op de achteruitkijkspiegel, maar optimistisch en nieuwsgierig naar de toekomst. Het beste onderwijs bieden, het toegankelijker en aantrekkelijker maken van werk, en een actieve verdediging van liberale verworvenheden moeten daarin de komende jaren centraal staan.”

Joost Sneller was beleidsmedewerker en politiek secretaris bij de D66 Tweede Kamerfractie (2005-2014), lid gemeenteraad Den Haag (2010-2014), alvorens directeur te worden van de Mr. Hans van Mierlo Stichting, het wetenschappelijk bureau D66 (2016-2017). Vanaf 2017 is hij lid van de Tweede Kamerfractie D66 met portefeuille: Financiën; Financiële Markten & Staatsdeelnemingen; Eurogroep/Ecofin; Media; Algemene Zaken & Koninklijk Huis; Binnenlandse Zaken; Democratische Vernieuwing.

Aanmelden voor deelname wordt op prijs gesteld (niet noodzakelijk) via onze secretaris Angela Brouwer, brangela1@gmail.com

Inlog via zoom:

https://zoom.us/j/98403647795?pwd=V2tjRVVzZWswZW9JM0FaRmhOYUdtZz09

Meeting ID: 984 0364 7795
Passcode: 169316