Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 20 februari 2021

Bijeenkomst met Vera Bergkamp over knelpunten in de zorg

Maandagavond 1 maart organiseren wij, D66 Soest-Soesterberg, een online bijeenkomst met Vera Bergkamp, Tweede Kamerlid en nummer drie op de lijst van D66. Vera zal ingaan op het schrijnende probleem van de groeiende gezondheidsongelijkheid. Twee andere onderwerpen die haar na aan het hart liggen zijn: nieuwe woonvormen voor senioren, en zorg dichtbij en op maat met meer ondersteuning voor mantelzorgers en vrijwilligers.

Allereerst, de gezondheidsongelijkheid. D66 heeft in haar verkiezingsprogramma aangegeven dat ze met nieuw leiderschap de strijd aan wil gaan met de gezondheidsongelijkheid. Het is schrijnend dat mensen met een praktische opleiding of een lager inkomen jaren korter leven, in slechtere gezondheid. D66 wil investeren in alles wat dit verschil verkleint: van goed onderwijs tot een gezonde leefomgeving en levensstijl, en persoonlijke zorg dichtbij huis. Preventie van chronische ziekten en overgewicht verdienen meer prioriteit dan symptoombestrijding met medicijnen. 

Het tweede onderwerp van deze avond gaat over de seniorenwoningen. De uitdagingen in de ouderenzorg kunnen namelijk niet losgezien worden van de woningnood. Al jaren pleit Vera Bergkamp voor meer geschikte woningen voor senioren, waar ze langer zelfstandig kunnen wonen. Vergroot men het aanbod van seniorenwoningen, dan zorgt dit ook voor doorstroming op de overspannen woningmarkt. Met moderne geclusterde woon-/zorgcombinaties kan het grote gat tussen thuis en verpleeghuis overbrugd worden.

Het laatste onderwerp van deze avond gaat over de gemeente, dus ook over Soest. Sinds 2015 zijn er meer zorgtaken bij de gemeenten terecht gekomen. Veel gemeenten pakken hun taak goed op en zorgen via de sociale wijkteams voor meer maatwerk en een totaalaanpak voor gezinnen waar meerdere problemen spelen. Maar veel gemeenten kampen ook met financiële tekorten op het sociale domein. Daarom wil D66 de gemeenten in de uitvoering meer speelruimte geven, en  de vaak overbelaste mantelzorgers en andere zorgvrijwilligers meer ondersteunen via een mantelzorgakkoord.

Dit zijn de drie grote onderwerpen die Vera met ons wilt bespreken. Er zal voldoende ruimte zijn voor vragen.

De bijeenkomst vindt online plaats op maandag 1 maart via Zoom, aanvang 20:00 uur.

Vanaf 2012 is Vera Bergkamp lid van de D66 Tweede Kamerfractie met portefeuille: langdurige zorg, medische zorg, drugs & wietteelt, familierecht, emancipatie. Daarnaast is zij  fractiesecretaris en lid Presidium Tweede Kamer.
Zij was voorzitter van COC Nederland (2010-2012) en daarvan eerder vicevoorzitter. Tevens was zij directeur human resources bij de Sociale Verzekeringsbank. Mevrouw Bergkamp zat in de deelgemeenteraad van Amsterdam-Centrum (2010-2012).

Zoomcode:

https://zoom.us/j/96570102151

Meeting ID: 965 7010 2151

Passcode: 832884

Voor meer informatie: Dennis ter Beek-Suijkerbuijk
terbeekdennis@gmail.com
06-31919556