Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 15 april 2021

Werkbezoek Soesterveen

Op 10 april was een delegatie van de D66-fractie en bestuur op uitnodiging van de actiegroep Behoud Soester Hoogveen op werkbezoek. Twee leden van de groep leidden de D66-ers rond bij de bouwplannen van R V & O bij de Clemensstraat.

Het gebied tussen Overhees en de Boerenstreek biedt ruimte voor een bouwplan, o.a. op het voormalig terrein van Bloemist Van Oest. Door toevoeging van gronden van een boer wil de projectontwikkelaar de schaal van het bouwplan belangrijk vergroten. De actiegroep vindt deze plannen te grootschalig en een aantasting van de natuur. Het zou gaan om een van de laatste stukken hoogveen van de provincie. Het aanliggende Soesterveen van Natuurmonumenten is na een herstelproces omgevormd tot een nat en bijzonder natuurgebied. Een voorbeeld van wat ook het voor woningbouw beoogde gebied zou kunnen worden. Daarnaast voorziet de actiegroep problemen voor de waterhuishouding en de verkeersafwikkeling van het nieuwe wijkje. Een leerzaam bezoek.

Thema

Ruimtelijke ordening

Ruimte is schaars. Het is dus belangrijk om de beschikbare ruimte goed te verdelen. Het bestemmingsplan is het belangrijkste instrument voor de ruimtelijke ordening. Om het groene karakter van de gemeente te behouden en gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken, staat D66 het volgende beleid voor:

• Meer flexibele betaalbare woningen voor jong en oud
• Selectief bouwen alleen binnen rode contour

Lees meer