Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 12 november 2017
Werkbezoek Smitsveen

Werkbezoek Smitsveen

Op 3 november 2017 bracht de fractie (raadsleden en kandidaat-raadsleden) van D66 een bezoek aan de Soester wijk Smitsveen naar aanleiding van het recent door de Raad aangenomen Uitvoeringsplan Smitsveen. De delegatie sprak met de Stichting Balans, met Portaal en met Hans van Keken, journalist van de Gooi- en Eemlander die een tijd in Smitsveen…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 2 oktober 2017

Uitwerking herijking minimabeleid

De fractie van D66 spreekt waardering uit voor de wijze waarop het aangenomen voorstel van februari 2017 over de herijking van het minimabeleid, nu vorm wordt gegeven. Zonder in herhaling te vervallen spraken wij toen al over één van de kernwaarden van onze sociaal-liberaal standpunten, nl. gelijke kansen voor iedereen. Wij zien dat…

Bekijk nieuwsbericht

Blokhut bij De Lange Duinen, Foekenlaan, Soest

Enkele jaren geleden heeft de Gemeente Soest een mooie blokhut gebouwd bij De Lange Duinen aan de Foekenlaan, waarin nu de “Brasserie” De Lange Duinen gevestigd is. De brasserie huurt deze faciliteit van de gemeente Soest, en is,  volgens de eigen website, op maandagen en dinsdagen gesloten. Verder is…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 1 oktober 2017 zondag 18 juni 2017
Marcel Adriani lijsttrekker Foto van Marcel

Marcel Adriani lijsttrekker

D66 heeft op 16 juni zijn LIJSTTREKKER GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018 benoemd: het is Marcel Adriani, momenteel wethouder in de gemeente Soest. Hij werd in de algemene afdelingsvergadering van D66 bij acclamatie gekozen. De verkiezingscommissie had vastgesteld dat zijn kandidatuur aan alle voorwaarden voldeed en dat hij prima paste in het profiel dat D66 heeft voor lijsttrekkers.…

Bekijk nieuwsbericht
dinsdag 23 mei 2017
D66 vergroent

D66 vergroent

D66 Soest-Soesterberg dient initiatiefvoorstel in: stimuleer het vergroenen en ontstenen van tuinen In de gemeente Soest en draag zo bij aan een gezonder en veiliger leefmilieu en beperk de gevolgen van de klimaatverandering. Tijdens de raadsvergadering van 8 juni 2017 nam het college het voorstel over.

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 7 april 2017

Stel je kandidaat: raadslid gemeenteraadsverkiezingen 2018

Werken als raadslid voor D66 Als raadslid controleer je het college. Vanzelfsprekend onderschrijf je het D66-verkiezingsprogramma voor de gemeente Soest en breng je dit overtuigend over het voetlicht. Indien D66 deelneemt aan het college van burgemeester & wethouders committeer je je aan het overeengekomen coalitieakkoord en steun en verdedig je dit. Hoe werkt…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 11 maart 2017
D66 Campagnebus in Soesterberg

D66 Campagnebus in Soesterberg

Op 8 maart ontvingen wij de campagnebus van D66 in Soesterberg bij het Nationaal Militair Museum (NMM) op het Park Vliegbasis Soesterberg. In de uitkijktoren op het NMM werd uitleg gegeven over het unieke park, het programma Hart voor de Heuvelrug en de daar uit voortvloeiende duurzaamheidsambities door onze wethouder Marcel Adriani, alsmede over het…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 20 februari 2017