Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

D66 Algemene Afdelingsvergadering (AAV)

Vrijdag 18 mei 2018, op de Van Weedestraat 3 te Soest.

Op 18 mei 2018 is de Algemene Afdelingsvergadering van D66 Soest-Soesterberg.

Op 18  mei 2018 is de algemene afdelingsvergadering van D66 Soest-Soesterberg. De locatie is Axell Claims aan de Van Weedestraat 3 te Soest. De aanvang is om 19.30 uur.

Op de agenda staan de volgende punten:

  1. Opening, vaststelling agenda, mededelingen voorzitter
  2. Goedkeuring verslag AAV d.d. 8 december 2017
  3. Duiding uitslag verkiezingen; nieuwe fractie
  4. Coalitieakkoord
  5. Presentatie nieuwe D66 wethouder
  6. Plannen nieuwe fractie m.b.t. o.a. steunfractie, nieuwsbrief
  7. Vacatures Bestuur: reglementair zijn de functies voorzitter, secretaris en penningmeester vacant.
  8. Goedkeuring jaarrekening 2017
  9. Rondvraag, sluiting

 

18 mei

19.30 uur

Axell Claims, Van Weedestraat 3, 3761 CA Soest