Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Gemeentelijk Duurzaamheidsplan unaniem aangenomen

D66 is trots op het gemeentelijk duurzaamheidsplan (GDP), en daarmee met de invulling van het Soester coalitieakkoord. Het GDP, getiteld ‘duurzame meters maken’, weerspiegelt de wijze waarop onze (landelijke) D66 standpunten en opvattingen over duurzaamheid ook waargemaakt kunnen worden.

In de besluitvormende raad van 4 februari 2016 heb ik, als woordvoerder van D66 een poging gewaagd een zo breed mogelijk gedragen steun voor dit GDP te verkrijgen. En dat is gelukt! Dit plan is in onze optiek niet alleen van het college. Dit plan is van Soest. Van alle partijen uit de samenleving die aan de totstandkoming van dit plan hebben deelgenomen. Dat hebben ook alle partijen in de gemeenteraad onderstreept. Unaniem aangenomen. En daar mag je als gemeente best trots op zijn.

Het GDP heeft duidelijke doelstellingen en een hoog ambitieniveau. Het plan heeft als motto ‘duurzame meters maken’. Sterk onderdeel is dan ook dat de meeste doelstellingen goed meetbaar gemaakt zijn: het plan kan dus uitstekend gemonitord worden op de effectiviteit en de (jaarlijks) behaalde doelstellingen.

Het GDP legt grote nadruk op duurzame energie en energiebesparingen. Duurzame energie is onuitputtelijk, wordt steeds goedkoper en is schoon. Er ligt nu de schone taak invulling te geven aan de transitie van het verstoken van fossiele brandstoffen naar het gebruik van duurzame energie en de beheersing in uitstoot van CO2.

Amendement aangenomen

D66 had aangekondigd met een amendement te komen om het SolarRunway project een eigen plaats te geven in het GDP en daarvoor onderzoeksgeld beschikbaar te stellen. SolarRunway is een initiatief om warmte aan het asfalt van de voormalige start- en landingsbaan van de luchthaven Soesterberg te onttrekken. Dit initiatief vanuit het Ondernemers Netwerk Soesterberg (ONS) biedt grote kansen voor duurzame ontwikkelingen in warmtevoorziening voor de nog te bouwen woningen in Soesterberg en draagt substantieel bij in het gebruik van duurzame energie. Het is precies de manier waarop D66 graag ziet hoe de overheid met burgerinitiatieven om wil gaan. Dit initiatief verdient dan ook een steun in de rug om de haalbaarheid, schaalbaarheid en betaalbaarheid te toetsen en daarvoor beschikbare subsidies van overheid en Brussel te verkrijgen.

Met dank aan de collega’s van GGS, LAS, CDA, VVD en Soest2002 en de PvdA die het amendement mede hebben ondertekend, en de uiteindelijke steun van GL en CU/SGP.

Ab van der Hulst, raadslid D66 Soest – Soesterberg

Nb. Het plan van ONS werd genomineerd als één van de drie beste ideeën van Soest 2015 op het gebied van ondernemerschap en innovatie. Voor meer informatie kijk op solarrunway.nl.

Gepubliceerd op 12-02-2016 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018