Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Ruimte gevraagd

D66 wil dat Soest een vitale, groene en duurzame gemeente is en blijft. Dat is de inzet van de raadsfractie van D66 om uitvoering te geven aan het Verkiezingsprogramma 2014-2018. Inmiddels wordt duidelijk dat daarin belangrijke keuzes gemaakt moeten worden. Uit onderzoek blijkt dat er in het dorp Soest de komende periode 200 extra wooneenheden met zorg moeten bijkomen en nog eens 200 woningen in de sociale huursector. Dit is het thema van de afdelingsvergadering op 11 november 2016.

Voor duurzame energieopwekking (zonnepanelen en windenergie) is meer ruimte nodig om de doelstellingen uit ons duurzaamheidsplan te realiseren. En dat alles met een rode contour om Soest heen die het groen moet beschermen. Hoe lossen we dat op en waar willen we als D66 wel en niet op inzetten?

Bestuur en fractie roepen de afdelingsleden op om bovengenoemde vragen vanuit hun deskundigheid en betrokkenheid te willen onderzoeken. Op naar het verkiezingsprogramma 2018-2022!

Hebt u interesse, kom dan naar de Algemene Ledenvergadering om mee te praten over dit belangrijke onderwerp dat de leefomgeving van de inwoners van Soest direct raakt; geef uw mening!

  • Vrijdag 11 november, aanvang ALV om 19:30 uur
  • “Birkstaete”, Birkstraat 95-1, 3768 AD  Soest
Gepubliceerd op 02-11-2016 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018