Steun ons en help Nederland vooruit

Natuurbegraven

Verzekeringsmaatschappij A.S.R., eigenaar van het bosgebied Hees heeft bij de gemeente aangegeven een natuurbegraafplaats te willen realiseren in hun bos.

D66 vindt dat er onderzoek dient te worden gedaan naar het nut, de noodzaak en de impact op de natuur van deze begraafplaats. De voor- en nadelen dienen in beeld te worden gebracht waarbij de natuurbeleving, verkeersafwikkeling en ontsluiting (vanaf de Wieksloterweg) de aandacht verdienen. Aanwonenden en gebruikers van het bos dienen hierbij betrokken te worden. Pas als hierover duidelijkheid bestaat kan de politiek een afweging maken over een eventuele vestiging van de natuurbegraafplaats.

De aanvraag voor de natuurbegraafplaats is nu gekoppeld aan het nieuwe sportaccommodatie van Hees en SEC. Die twee zaken dienen voor D66 los van elkaar te worden beoordeeld en beslist.

Over de precieze plek van de sportlocatie voor SEC en Hees loopt nog (natuur)onderzoek.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018