Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Ruimtelijke ordening

Ruimte is schaars. Het is dus belangrijk om de beschikbare ruimte goed te verdelen. Het bestemmingsplan is het belangrijkste instrument voor de ruimtelijke ordening. Om het groene karakter van de gemeente te behouden en gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken, staat D66 het volgende beleid voor:

• Meer flexibele betaalbare woningen voor jong en oud
• Selectief bouwen alleen binnen rode contour

Beschikbare ruimte goed verdelen

Standpunten