Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Verkeer & vervoer

Het autoverkeer in en rond Soest en Soesterberg blijft groeien door toename van het autobezit in Soest en door de groei van het doorgaand verkeer van en naar Amersfoort. Meer asfalt en meer ruimte voor parkeren is niet effectief en te kostbaar. Fietsen en OV gebruiken minder ruimte, zijn veiliger en schoner. D66 kiest daarom voor:
• het stimuleren van fietsgebruik en openbaar vervoer
• het beter benutten van bestaande infrastructuur
• het aanpakken van regionale verkeersstromen

Fietsen en OV gebruiken minder ruimte, zijn veiliger en schoner.