Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Zorg & Welzijn

In de komende jaren wordt de gemeente verantwoordelijk voor vrijwel alle taken in de maatschappelijke ondersteuning op het gebied van ouderen- en jeugdzorg en arbeidsparticipatie. D66 streeft naar kwalitatief goede maatschappelijke ondersteuning, uitgaand van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van mensen. Financiële
en organisatorische prikkels die de zorgvraag in stand houden, moeten veranderen in prikkels die inwoners zelfredzaam maken. De klant dient ook hier centraal te staan, te beginnen met één loket voor alle vragen aan de gemeente. Daarnaast moet er meer ruimte komen voor de professionele zorgverleners. Tegelijkertijd is de gemeente verantwoordelijk voor een sociaal vangnet voor mensen die ondersteuning nodig hebben.

De gemeente organiseert de zorg met de door het Rijk beschikbaar gestelde budgetten en de al in de begroting aanwezig middelen voor het sociaal domein. Kortingen door het Rijk op de over te dragen zorgbudgetten wil D66 niet compenseren vanuit de gemeentelijke begroting.

D66 streeft kwalitatief goede maatschappelijke ondersteuning.